Back to Top

Skepparegatan 70 302 90 Halmstad

Lokalen är bokad följande datum/tider:

Sep 2018

01/09/2018 Hemslöjdens dygn

25/09/2018 17:00 - 20:00 Fortbildning Förskolepedagoger

Okt 2018

03/10/2018 17:00 - 20:00 Fortbildning Förskolepedagoger