Kollossalt mycket konst! - På Galleri 70.

 

Hangar 70 och Hangar II är två utställningslokaler som hör till Galleri 70 i Halmstad.
I hangarerna har ett 40-tal utställare med lika många olika konstnärliga uttryck var sin plats,
var och en ansvarar själv för sin plats  och ”uppdaterar” sin utställning då och då.

Välkommen till Hangar 70 och Hangar II för en spännande resa i färg och form!