Back to Top

Ett ideellt galleri i Halmstad

Ons-Fre 12.00-17.00 Lör-Sön 12.00-16.00

The dreamer of improbable dreams…

01/07/2017 - 23/07/2017
Hitta hit! (Adress och karta)

The dreamer of improbable dreams…
är, för mig, ett sätt att se på verkligheten på ett nytt sätt.
Att förändra synen på det som anses omöjligt. Ett sätt att alltid sträva efter att utvecklas och se bortom upplevda begränsningar. När jag först råkade detta uttryck kände jag en sorts obehag eller kanske snarare irritation, varför göra den magiska verkligheten till någonting mondänt? Varför förminska det fantastiska i den verklighet som vi kallar vardag? När jag en andra gång råkade detta uttryck, som i sin helhet lyder

”I am and always will be the optimist. The hoper of far flung hopes.
The dreamer of improbable dreams.”

såg jag det ur en annan vinkel. Detta uttag ur populärkulturen har kommit att representera en öppenhet för det otroliga.
En syn på otroligt som uppnåbart snarare än som omöjligt. Således en motsatt tolkning mot min ursprungliga.
Detta är någonting jag aktivt försöker arbeta med i mitt skapande,
ett försök att ställa saker på sin spets och se våra föreställningar från nya vinklar.
Denna livsinställning är något jag har mitt andra yrke, läraryrket, att tacka.
Jag spenderar många timmar med att försöka inspirera eleverna att klättra högre än de trodde möjligt.
Så vad stoppar mig från att göra detsamma?

Mitt konstnärskap är präglat av utmaningar, och då främst min vilja att utmana mig själv och mina upplevda begränsningar.
Mina objekt består till stor del av de lyckade resultaten av funderingar och experiment.
Processer för att lösa problem som uppstår när idéer krockar med vad som upplevs som genomförbart.
Funderingar kring hur man kan använda material på nya sätt.
Detta tillsammans med en estetik som präglas av ett dovt mörker.
Ett mörker som inte alltid är av negativ karaktär.
Ett mörker som utöver sorg och obehag även kan representera lugn och trygghet, eller varför inte spänning och ovisshet,
bara för att nämna några. Många objekt kan innehålla flera av dessa, ibland motsägelsefulla känslor.
Men alla anspelar mänskliga aspekter på ett eller annat sätt, och tolkningen är fri…
så välkomna att förbryllas, förfasas och förundras över mörker, mystik och männsklighet.

Dela gärna detta evenemang!


< Tillbaka

Galleri 70,Lilla Galleriet,

Hangar 70 och Hangar II

Ons - Fre 12.00 - 17.00
Lör - Sön 12.00 - 16.00

Skepparegatan 70 302 90 Halmstad