Back to Top

Om mig

Jag heter Sylvia Jansson, är född 1936 i Uppsala, där jag växte upp och tog realexamen.

Jag är i stort sett självlärd, men har gått en del kurser i teckning och målning. Jag har tecknat och målat i hela mitt liv, men när barnen kom, blev det inte så mycket tid över till penslarna.

Eftersom jag, fram till min pensionering, fått försörja mig på annat sätt än konsten, har min årsproduktion varit blygsam, men eftersom jag började måla när barnen flög ur boet, har den totala produktionen blivit rätt stor.

sylvia

Jag målar mest i akryl och olja, men har också börjat pyssla litet med akvarell. Motiven är mest natur, företrädesvis skog, eftersom jag älskar skogen, där jag tycker man kan hitta alla färger och former och stämningar.

Jag har haft utställningar i Halmstad och Uppsala.